Fredsprojekt Østersøregione

Denne tekst på engelsk, russisk, svensk, polsk, finsk og tysk

        -en gammel tradition genoplives:

Første gang dokumenteret 1320 : Annunciation of Christmas Peace I Åbo (Finland ).

Hvert år på juleaftensdag klokken 12 middag forkynder direktøren for Åbo kommune fra Rådhusets balkon den middelalderhilsen, som sendes i radio og TV. Siden 1946 findes denne skik også i Tornio, Nordfinland. 


16321632 blev den seksårige Christina efter sin fader Gustav Adolfs død udråbt til dronning af Sverige, storfyrstinde af Finland, hertuginde af Estland og Karelien. Hun anses for at være den drivende kraft ved fredsforhandlingerne, som afsluttede 30-årskrigen. Skikken at forkynde julefreden indførte hun i hele sit rige. 

1993 blev traditionen genoplivet i Estland efter en længere pause.


2008 hørte Christiane Feuerstack fra Eckernförde om denne tradition og genoptog den i forvandlet form. Siden da samles der hvert år den 24. december klokken 11 (MET) på samme tid som forkyndelsen af julefreden i Finland og Estland (kl. 12 ØET) mange mennesker  på Eckernförder øststrand til et „julefreds-ritual“ og synger bl.a. sange på forskellige sprog fra Østersøområdet. Stedet for ritualet er den lettiske kunstner Ojar Petersens symbolrige kunstværk „Bro over havet“, hvis modstykke befinder sig i Riga. I denne virtuelle bros ånd skaber ritualet „lys-broer“ over Østersøen, som forbinder de ni Østersølande. Der tændes ni fakler og hilses udvalgte byer: Danzig, Kaliningrad, Klaipeda, Riga, Tallinn,  St. Petersburg,  Helsinki, Turku, Stockholm, København og : Eckernförde! 


2018 2018 fejrer „Eckernförder-julefreden“ sit 10-åes jubilæum!

Hvad der begyndte for ti år siden i en lille kreds, er i mellemtiden blevet så stort, at der i de sidste år har deltaget over 50 mennesker, selv ved meget dårligt vejr. En yderligere tilstrømning på dette sted ville formentlig sprænge rammerne for den form, det hidtil har haft. Derfor ønsker vi os aflæggere,  som tilslutter sig fra andre steder på samme tid. Der skal kun lidt til at aktivere en fin fredsenergi! To eller tre mennesker er nok til at begynde noget, der kan udformes med den egne fantasi og de egne muligheder. Det ville være godt at vide om hinanden og samle alle initiativer i det indre.


    At bygge lysbroer/bevidsthedsbroer over Østersøen og videre. 

Med dette julefreds-ritual bygges der tankebroer mellem mennesker og steder. Hvordan ritualet udformes, spiller ingen særlig rolle. Det handler om den indre fred og om ideen om lysbroer, som skal forbinde lande, steder og mennesker,  fortid og fremtid med hinanden. Forbundethed skaber fred. Fred begynder med en dyb kærlig forbindelse til en selv og den nærmeste omkreds, og derfra kan den stråle videre ud. I den forstand hjælper det at knytte an til en gammel tradition,  da traditionen i sig selv kan skabe en forbindende og nærende substans blandt mennesker. 

Føler man sig inspireret til at være med, kan man henvende sig til :
Christiane Feuerstack (0049-4351-7266802)

fotos: fognin www.fognin.net